• Bilimsel Çalışmalar

    Biyocoğrafya, Paleoantropoloji ve Biyoloji verileri ışığında, Evrim ve Yaradılışın olgusal değerlendirilmesi.

    Devamını Okuyun
  • Bilim İmâna Yöneltir

    Son dört asırda insanların zihinlerini aydınlatan 290 âlimin Allah’a (c.c) felsefî görüş ve inançlarını toplayıp yayımlayan Alman

    Devamını Okuyun

Derneğimiz Hakkında

GÜNEŞ YOLU ; temelleri 2008’de atılmış, Bilim, Felsefe ve İlm-i Kelâm temelli bir ilim ve hikmet hareketi'dir.

 
Derneğimiz, Prof. Dr.Yunus Emre AKKURT hocamızın gayretleriyle 2015 yılında kurulmuştur.
 
 
Devamı okuyun

Kurucumuz

Günümüz, felsefe ,bilim ve din adamı. İstanbul’da doğmuş , çocukluğu Libya’da geçmiş olan hocamız onlarca âlimden özel İslâmi ilimleri okumuş ve icâzet almıştır. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamlamıştır . Anadolu Üniversitesi Felsefe bölümünden dereceyle, Taras Shevchenko National University of Kyiv*’den Biyoloji/Zooloji ve National University of Kyiv-Mohyla Academy* Antropoloji lisans programından üstün başarıyla mezun olmuştur.
 

DEVAMINI OKUYUN