Prof. Dr. Yunus Emre AKKURT

İletişim

Telefon: +90 544 635 71 56

E-Posta: info@gunesyolu.org.tr

Kurucumuz

Günümüz, felsefe ,bilim ve din adamı. İstanbul’da doğmuş , çocukluğu Libya’da geçmiş olan hocamız onlarca âlimden özel İslâmi ilimleri okumuş ve icâzet almıştır. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamlamıştır. Anadolu Üniversitesi Felsefe bölümünden dereceyle, Taras Shevchenko National University of Kyiv*’den Biyoloji/Zooloji ve Antropoloji lisans programından üstün başarıyla mezun olmuştur. Taras Shevchenko National University of Kyiv* Sosyal Bilimler Enstitüsü Din Felsefesi Bilim Dalı’nda bilim uzmanı, 2010 yılında ise aynı bilim dalında bilim doktoru ve aynı üniversitede profesör olmuştur.

V. N. Karazin Kharkiv National University** Genel Biyoloji Anabilim Dalı’nda doktora çalışmalarını devam ettirmektedir. Paleoantropoloji , Biyocoğrafya [1](Filocoğrafya )ve Biyoloji sahalarında Yaradılış ve Evrim Teorisi üzerinde çalışmaktadır. Ayrıca ilmi faaliyetlerine sivil toplum kuruluşlarında konferans, seminer ve eğitimlerle devam etmekte olup birçok STK’ dan ödüller almıştır.

Uzmanlık alanları sırayla; İslâm Kelâmı (İsbât-ı Vacib), Din Felsefesi (Doğal Teoloji), ve Biyoloji (Zooloji, Fizyoloji ve Genetik) Antropoloji (Paleoantropoloji) ‘dir. Bu sahalarda bilimsel araştırma ve çalışmalarını devam ettirmektedir.

 

Açıklamalar:

[1] Biyocoğrafya ve Filocoğrafya, İstanbul University-Turkey, İstanbul, (Links, The University of Jordan-Amman, Jordan)
*] Taras Shevchenko National University of Kyiv (Kiev Taras Şevçenko Devlet Üniversitesi, dünya sıralamasında 431. olmuştur. 2017 verisi)-Arapça dili
**] V. N. Karazin Kharkiv National University ( Karazin Harkov Ulusal Devlet Üniversitesi dünya sıralamasında 382. olmuştur. 2017 verisi )
*] Biyoloji ve Antropoloji Çift anadal
Anatomi, Fizyoloji ve Mikrobiyoloji sertifika programlarından mezundur.