Prof. Dr. Yunus Emre AKKURT

İletişim

Telefon: +90 544 635 71 56

E-Posta: info@gunesyolu.org.tr

Kurucumuz

Günümüz, felsefe ,bilim ve din adamı. İstanbul’da doğmuş , çocukluğu Libya’da geçmiş olan hocamız onlarca âlimden özel İslâmi ilimleri okumuş ve icâzet almıştır. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamlamıştır . Anadolu Üniversitesi Felsefe bölümünden dereceyle, Taras Shevchenko National University of Kyiv*’den Biyoloji/Zooloji ve National University of Kyiv-Mohyla Academy* Antropoloji lisans programından üstün başarıyla mezun olmuştur. Taras Shevchenko National University of Kyiv* Sosyal Bilimler Enstitüsü Din Felsefesi Bilim Dalı’nda bilim uzmanı  ve aynı bilim dalında bilim doktoru olmuştur.

Paleoantropoloji Anabilim Dalı’nda doktora çalışmalarını tamamlamıştır. Paleoantropoloji,  Biyocoğrafya [1](Filocoğrafya )ve Biyoloji  sahalarında Yaradılış ve Evrim Teorisi üzerinde çalışmaktadır. Ayrıca ilmi faaliyetlerine sivil toplum kuruluşlarında konferans, seminer ve eğitimlerle devam etmekte olup birçok STK’dan ödüller almıştır.

Uzmanlık alanları sırayla; İslâm Kelâmı (İsbât-ı Vacib), Din Felsefesi (Doğal Teoloji), ve Biyoloji (Zooloji) Antropoloji (Paleoantropoloji) ‘dir. Bu sahalarda bilimsel araştırma ve çalışmalarını devam ettirmektedir.
-Anatomi, Fizyoloji ve Mikrobiyoloji sertifika programlarından mezundur.

[1] Biyocoğrafya ve Filocoğrafya, İstanbul University-Turkey, İstanbul, (Links, The University of Jordan-Amman,Jordan)

*] Taras Shevchenko National University of Kyiv (Kiev Taras Şevçenko Milli Üniversitesi, dünya sıralamasında 431. olmuştur. 2017 verisi)-Arapça dili

*] National University of Kyiv-Mohyla Academy (Kiev Milli Mohyla Akademisi Üniversitesi)-Çift anadal