Bilim İmâna Yöneltir

“… Son dört asırda insanların zihinlerini aydınlatan 290 âlimin Allah’a (c.c) felsefî görüş ve inançlarını toplayıp yayımlayan Alman Dr. Dennert’in araştırmalarının neticeleri şöyledir:

28 bilgin hiçbir şekilde inanca ulaşamadılar.242 âlim Allah’ a (c.c.) imân ettiklerini açıkça ilan ettiler.Yanlız 20 bilginde dinî inançlara önem vermeyen,inkarcılığa yöneldiler.(Deizm-Deist)

Dine önem vermeyen bilginlerin inkarcı olduklarını düşünürsek, yüzde 92’ si gibi yüksek bir oranda bilginlerin Allah’ın (c.c.) varlığına imân ettikleri ortaya çıkmıştır.Bundan anlıyoruz ki, maddecilerin(Materyalizm-Materyalist) iddia ettiği; “Bilimle (Allah’a) iman arasında çelişkinin ve inkarın,bilginlerin özel sıfatı olduğu “ görüşünün kesinlikle aslı yoktur.Ayrıca,inananların bu büyük oranı;Bilim ve imânın birbirinin açıklayıcısı olduğunun en büyük delillerindendir.

Dr.Leon Voty’den de şu bilgiyi aldık:Geçen asırda ortaya çıkan en zeki insanlardan biri olan Pastör bir yazısında : “İmân,insanları hiç bir şekilde ilerlemeden alıkoymaz.Her gelişme,Allah’ın (c.c.) yarattıklarında mevcut düzeni ortaya çıkarır…

Dr.Kimyacı,Paris Bilimler Akademisi Üyesi ve Tıp Fakültesi Dekanı Wutz,bir yazısında şöyle diyor: “Her ne zaman Allah’a imanımın zayıfladığını hissedersem,hemen akademiye yönelir,imanımı kuvvetlendirmeye çalışırım. “

Bilimler Akademisi Üyesi ve “Alemlerin Aslı “adlı eserin yazarı büyük astronom Faye’de “İlim sahibini Allah’ın varlığını inkara götürür sözü,çok büyük bir hatadır. “diyor.

Sorbon Üniversitesi Profesörlerinden meşhur Jeolog Edmond Herbert şöyle diyor: “Bilim insanları katiyyen küfre ve maddeciliğe yöneltmediği gibi,şüpheciliğe de ulaştırmaz. “

Ünlü Matematikçi Chushy de: “Benim inançlarım,tevarüsle geçmiş vehimlerin neticesi değildir.Bilakis derin araştırmalarımın sonucudur. “der.

Moleküler Biyoloji Profesörü ve Flourida İlimler Akademisi eski başkanı Dr. Albert Makomp Winsthis’in şu sözlerinide nakledelim: “Bilimle meşgul olmam,daha öncekine nisbetle imanımı çok çok sağlamlaştırdı.Şüphesiz,ilimler insanın kainatla Allah’ın kudret ve celâlini görmeye yardım ediyor.İnsan kendi araştırma sahasında yeni bir şey keşfettiği zaman Allah’a imanı artıyor.

Fizikçi Lord Cliffen de: “Derin düşündüğümüzde,ilimler sizi Allah’ın varlığını kabule mecbur edecektir. “diyor.

Ünlü Bilim insanı Einstein da: “İman,ilmî araştırmaların en kuvvetli ve en asil sonuçlarıdır. “der.

Ünlü İngiliz Felsefeci Francis Bacon’un şu görüşleri ile bitirelim: “Bazı basit felsefeler insanı inkâra yaklaştırır.Fakat felsefede derinleştikçe, o insanı imana yöneltir. “

Kaynaklar:

1]Afif Abdülfettah et-Tabbâra:Ruhu’l Dini’l islâmi (İlmin Işığında İslâmiyet) Mütercim:Mustafa Öz
2](Tamamı için bkz.)“İslam İnançları  Doç.Dr.Ali Arslan Aydın  Dila yayınları İstanbul 2005 8. Baskı Sayfa:233,234,235 “

Yayına hazırlayan:Mütekellim Yunus Emre AKKURT
(Prof.,Mantıkçı,Doğal Teolog ve Fizik Antropolog)