Biyocoğrafya Araştırmaları Merkezi

Biyocoğrafya kısaca ''Günümüz ve geçmişte yaşamış bitki ve hayvan nesillerinin dağılımını ve yaşayış ortamlarını inceleyen bilim dalıdır. Biyoloji ile Coğrafya’nın karmasıdır. Canlı türlerinin coğrafik bölgelere dağılış nedenlerini inceler.''[1]

Filocoğrafya, yakın ilişkili türler arasındaki ve/veya tür içindeki soy hatlarının coğrafi dağılımlarını inceleyen evrimsel, istatistiksel ve matematiksel süreçlerin bir bütünüdür ve bu bütünü inceleyen bilim dalıdır.[2]

1] http://www.biyolojidersnotlari.com/biyocografya-biyo-cografya-ve-biyocagrafya-bolumleri.html

2] http://www.filocografya.net/ders-notlari.html