Dernek Bilgilerimiz

Güneş Yolu Bilimsel ve Kelâmî Araştırmalar Derneği 

Faaliyet Alanı: Eğitim ve Araştırma

Faaliyet Merkezi: Ümraniye

Kütük No: 34-218-180