Hakkımızda

Güneş Yolu Ekolü Nedir?

GÜNEŞ YOLU ; temelleri 2008’de atılmış, Bilim, Felsefe ve İlm-i Kelâm temelli bir ilim ve hikmet hareketi'dir.

Derneğimiz, Prof. Dr.Yunus Emre AKKURT hocamızın gayretleriyle 2015 yılında kurulmuştur.

Derneğimizin ana faâliyet alanını anlamak için  yakın tarih iyi bilinmelidir. Son iki asırdır, İslâm dünyasının en büyük sorunu, Allah’ın (c.c.) varlığını tam olarak kavrayamayışıdır ve bu sorundan  doğan en büyük ve kapsamlı hastalık  ise Evrim Teorisi (Darwinizm)'dir. Bu büyük problem İslâmi ilimlerden koparak çözülemeyeceği gibi; felsefeye ve bilime sırt çevrilerek de asla ortadan kaldırılamaz. Bu hastalığın tedavisi için Güneş Yolu, ateizm ve türevlerine aklî  ve bilimsel cevaplar vermeyi ilk hedefi haline getirmiştir. Güneş Yolu hizmeti Naklî (Dinî) ve Aklî (Felsefî ve bilimsel) tüm usûlleri tam olarak kullanarak ilmî hizmetlerini sürdürür.

Güneş Yolu (Güneşcilik) şu iki temel üzerinde yükselir.

1) Naklî kaynaklarımız; Kur’an-ı Mübin ve Sünnet-i Seniyye ve bu iki kaynağın havuzunda buluşan Kıyas ve İcmâ’dır. Bu kaynaklarımızdan istifâde ise bin küsür yıllık Medrese kültürümüzle çözümlenir.

2) Aklî kaynaklarımız; Felsefe ve Bilim’dir. Felsefe’de temel kaynağımız Din Felsefesi’nin Doğal Teoloji sahasıdır. Bilimde ise genel Biyoloji ,Paleoantropoloji ve Biyocoğrafya  alanlarıdır.

Ve bu iki kaynak bütünleşdiğinde İlm-i Kelâm'da ihtisâs yapılmaktadır.

Güneş Yolu’nun ana hedefi; felsefeyi ve bilimi kendine alet etmiş Ateistik (Darwinizm=Evrim Teorisi) akımlara  bilimsel cevaplar vermek  ve en ilmî şekilde mücadele etmektir.

Başlıca görevlerimiz kısaca şöyle sıralanabilir:

-Güneş Yolu’nun birincil görevi, İslâmı ve Bilimi halka ulaştırmak, bilimsel gerçeklerle ilgili olarak halkı bilgilendirmek ve talebelerinin genel bilgi seviyesini ileri götürmektir. Bu sebeble ilmî her türlü (dinî-ilmî-felsefî) eğitimi vermektir. Medrese eğitimini gerekli ıslâh ile gerçekleştirmektir.

İkinci olarak görevimiz Yaradılış Olgusu'nun halk arasında anlaşılması konusunda halka bilimsel eğitimler vermek ve günlük hayatta karşılaşılan, yanlış/sahte anlatımların (propaganda) bilimsel olarak çürütülmesi üzerine çalışmalar yapmaktır. Bu hareket kapsamında ilkokul, lise ve üniversite düzeyinde konferanslar, tanıtımlar, oturumlar, etkinlikler ve bilgi paylaşımlarında bulunmaktır.

Saygılarımızla…

Güneş Yolu'nun Kurucusu

Prof.Dr.Yunus Emre AKKURT
(Mütekellim, Biyolog, Din Felsefecisi ve Paleoantropolog)