Seminerler

Dînî Başlıklarımız

 1. Akâid Metinleri (Arapça , Osmanlıca ve Türkçe)
 2. İlmi Kelâm Metinleri
 3. Tefsir ve Usûlü
 4. Hadis ve Usûlü
 5. Fıkıh ve Usûlü

Bilimsel ve Felsefî Başlıklar

 1. Genel Felsefe ve Tarihi
 2. Din Felsefesi ( Doğal Teoloji)
 3. Genel Bilim ve Tarihi
 4. Coğrafya (Biyocoğrafya ,Filocoğrafya)
 5. Antropoloji (Paleoantropoloji , Fizik Antropoloji)
 6. Biyoloji (Zooloji)

Seminerlerimiz dernek, vakıf  ve okullarda (Orta , lise ve üniv.) verilmektedir.