Camii Dersleri

Camilerde Allâme Ömer Nasûhi BİLMEN efendinin  “Mülahhas İlmi Tevhid Akâidi İslamiye“  eserinin şerhi ve efendinin başka ilmî eserlerinin şerhleri üzerinden dînî sohbetler yapılmaktadır. Muhtelif camilerde derslerin tertibi planlanmaktadır.

Sayfamız Yapım Aşamasındadır.